21.02.2024

Etsi Luomua: Luomutuotteiden löytämisen uusi aikakausi ammattikeittiöille ja luomuyrityksille

Etsi Luomua: Luomutuotteiden löytämisen uusi aikakausi ammattikeittiöille ja luomuyrityksille

Kestävän ja terveellisen ruoan merkitys on korostunut viime vuosina, ja monilla on halu tehdä tietoisia valintoja ravinnon suhteen. Tämä onkin synnyttänyt tarpeen paremmalle ja helpommin saataville tulevalle luomutuotteiden hankintatavalle – myös ammattikeittiössä. Tässä tilanteessa esiin on astunut Etsi Luomua -palvelu, joka tarjoaa käyttäjilleen mahdollisuuden löytää luomutuotteita ja niiden tuottajia vaivattomasti.

Mikä tekee Etsi Luomua -palvelusta tärkeän?

Sen avulla ammattikeittiöt, ravintolat ja muut ruokapalvelut voivat löytää helposti luomutuotteita tarpeisiinsa ja luomutuottajat saavat näkyvyyttä tuotteilleen. Tämä edistää luomun käyttöä ja samalla tukee paikallisia tuottajia. Palvelun avulla on mahdollista lisätä luomutietoutta, yhteistyötä ja tuotekehitystä, mikä puolestaan edistää kestävää ruokajärjestelmää.

Etsi Luomua -palvelu on merkittävä ja tärkeä askel kohti kestävämpää ruokajärjestelmää useista syistä:

Luomun käytön edistäminen: Palvelu kannustaa luomutuotteiden käyttöön tarjoamalla helpon ja tehokkaan tavan löytää luomuruoan tuottajia ja heidän tuotteitaan. Tämä puolestaan edistää kestävää ruoantuotantoa, sillä luomutuotanto perustuu ympäristöystävällisiin viljelymenetelmiin, jotka vähentävät kemikaalien käyttöä ja ylläpitävät maaperän terveyttä.

Paikallisten tuottajien tukeminen: Etsi Luomua -palvelu tarjoaa näkyvyyttä paikallisille luomutuottajille, mikä auttaa heitä tavoittamaan uusia asiakkaita ja laajentamaan markkinoitaan. Tämä puolestaan tukee paikallista taloutta ja luo työpaikkoja maaseudulle.

Helppokäyttöisyys ja tehokkuus: Palvelun käyttö on helppoa. Käyttäjät voivat selata tuotteita ja tuottajia eri hakukriteerien perusteella, mikä säästää aikaa ja vaivaa ruoan hankinnassa.

Yhteistyön edistäminen: Palvelu toimii väylänä uusien yhteistyökumppanien löytämiseen ja mahdollistaa suoran yhteydenpidon tuottajien ja ammattikeittiöiden välillä. Tämä edistää luomutuotteiden käyttöä ammattikeittiöissä ja mahdollistaa tuotteiden räätälöinnin asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Missä tarve Etsi Luomua -palvelulle sai alkunsa?

Sen juuret juontavat Luomutetaan ruokapalvelut (LuRu) -hankkeeseen, jonka tavoitteena on luoda konkreettinen malli ruokapalveluille luomun käytön lisäämiseksi 25 %:iin vuoteen 2030 mennessä. Hanke on laaja-alainen; mukana on 11 pilottiruokapalvelua sekä koko ruokaketju. Hankkeen tavoitteena on lisätä luomutietoutta, yhteistyötä, tuotekehitystä ja saatavuutta. LuRu-hankkeessa huomioidaan myös Luomu 2.0 -ohjelma, Ilmastoruokaohjelma, kansallinen hankintastrategia sekä kuntien omat strategiset vastuullisuusohjelmat ja -tavoitteet.

Etsi Luomua -palvelun taustalla vaikuttavat tahot ovat Savon koulutuskuntayhtymä, Pro Luomu ry sekä Savonia-ammattikorkeakoulu. Hankeaika on 1.1.2022 – 31.12.2024, ja rahoittajana toimii Maa- ja metsätalousministeriö.

Etsi Luomua -palvelu on avannut uuden aikakauden luomutuotteiden hankinnassa ja edistää samalla kestävää ruokakulttuuria.

Ole siis osa tätä merkittävää muutosta kohti terveellisempää ja kestävämpää ruokajärjestelmää – tervetuloa käyttämään Etsi Luomua -palvelua!

etsiluomua.fi

Olisiko dynaaminen hankinta ratkaisu lähi- ja luomuruoan lisäämiseen?

15.04.2024
Miten saada oman pitäjän tai maakunnan tuotteita tarjolle esimerkiksi kouluihin ja päiväkoteihin, kun volyymitarpeet ovat suuria, kilpailutusrajat ylittyvät eikä lähialueen tuotteita välttämättä löydy tukkujen listoilta?